Legemiddelinformasjon

Produktkategorier på Legemiddelsiden:
Apotekvarer Naturlegemidler Reseptfritt
Veterinærpreparater Godkjenningsfritak

Standard er søk etter godkjente humanlegemidler, inkl. naturlegemidler.
Kryss i boksen «Apotekvarer» gir samlet søk etter produkter beregnet til terapeutisk, forebyggende, lindrende eller diagnostisk bruk på mennesker.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZZ
Angi preparatnavn: Apotekvarer:
Søk i avsnitt:
Indikasjon
Kontraindikasjon
Bivirkninger
Interaksjoner
Finn preparat per:
Virkestoff Varenummer Varenummernavn
Angi verdi:
Legemiddelsiden er basert på at man kjenner legemiddelets navn eller har en sykdom/tilstand som man søker et legemiddel mot. Ved å være oppdatert, ønsker Legemiddelsiden at legen til enhver tid skal ha mulighet til å finne optimal farmakoterapi ved en gitt sykdom/tilstand.Svaret på nesten alle søk på Legemiddelsiden er en liste over legemidler som fyller de søkekriterier som er valgt. For alle legemidler finner man en medisinsk beskrivelse som man må ha relevant utdannelse og bakgrunn for å forstå dersom informasjonen skal brukes eller vurderes i en behandlingssituasjon.