ICPC koder

Oversikt over kapittelinndelingen i ICPC

Klikk på kapittel bokstav for å vise tilhørende ICPC-koder. ICPC-kodelisten vises under kapittelinndelingen.

Kapittel Tekst Symptomer og plager Prosesskoder Sykdoms-
diagnoser:
A Allmenn og uspesifisert 1-29 30-69 70-99
B Blod 1-29 30-69 70-99
D Fordøyelsesorganer 1-29 30-69 70-99
F Øye 1-29 30-69 70-99
H Øre 1-29 30-69 70-99
K Hjerte-karsystemet 1-29 30-69 70-99
N Nervesystemet 1-29 30-69 70-99
P Psykisk 1-29 30-69 70-99
R Luftveier 1-29 30-69 70-99
S Hud 1-29 30-69 70-99
T Endokrine, metabolske, ernæringsforhold 1-29 30-69 70-99
U Urinveier 1-29 30-69 70-99
W Svangerskap, fødsel, familieplanlegging 1-29, 301 30-69 70-99
X Kvinnelige kjønnsorganer (inkl. bryst) 1-29, 311 30-69 70-99
Y Mannlige kjønnsorganer 1-29 30-69 70-99
Z Psykososiale og sosiale problemer 1-29 30-69 70-99
L Muskel-skjelettsystemet 1-29 30-6 70-99