Egenandeler hos fastlegen 2006/07

Ønsker du en word-versjon av denne siden, kan du trykke på linken her.

EGENANDELER FOR PASIENTEN HOS FASTLEGEN

 Utdrag av de viktigste takster, gjeldende fram til 30. juni 2007

 

Takst: Egenandeler: Beløp i kr:
1ad Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved personlig frammøte og ved bud 35,00
1e Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment 47,00
2ad Konsultasjon hos almenpraktiserende lege på dagtid 125,00
2ak Konsultasjon hos almenpraktiserende lege på kveldstid 210,00
11ad Sykebesøk på dagtid 170,00
11ak Sykebesøk på kveldstid 280,00
701a Taking og innsending av blodprøver til us. ved medisinske laboratorier. 47,00

Omfattes ikke av frikortordningen og skal ikke påføres på egenandelskortet:

2bd/11bd Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 110,00
5 Utskrift/kopiering av journal 85,00
8 Ekspedisjonsgebyr (utgifter og arbeid ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger o.l. pr. brev, faks, telefon, e-post) 50,00

Takster for forbruksmateriell:

10a Materialgruppe 1:
Gynekologisk undersøkelse, elastiske bind, anskopi m.m.
34,00
10b Materialgruppe 2:
Sårskift, rektoskopi, spirometri, EKG m.m.
65,00
10c Materialgruppe 3
Mindre kirurgiske inngrep og katetrisering m.m.
97,00
10d Materialgruppe 4:
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
126,00
Medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, osv. refunderes etter legens utgifter
Avbestilles bestilt enkelttime senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes, avkreves konsultasjonstakst: kr 125,00 på dagtid og kr 210,00 på kveldstid
Av spesiell interesse som ikke omfattes av fastlegeordningen:
3ad Konsultasjon hos spesialist på dagtid 265,00
3c Tillegg hos spesialist for pasient som ikke har henvisning fra lege 170,00

Hentet fra www.legemiddelsiden.no