NELK og PM på PDA

NELK på PDA Alle informasjonene fra Legemiddelsiden kan brukes på en PDA (håndholdt). For å få dette til må det foreligge:

1. Et utvalg informasjon på PDA-format som må gjøres av Legemiddelsiden: Vi kan legge inn Legemiddelkatalogen NELK hvor 1preparatomtale pr. preparat legges inn. Eller vi kan ta ett firmas preparatomtaler eller samtlige informasjonstekster (Pakningsvedlegg, SPC).
Utvalgene til en katalog (eller flere) finner du fra et menyvalg på forsiden.

Porta Medicus sin PDA-versjon inneholder praktiske ferdigheter, pasientinformasjon ogmedisinske prosedyrer.

2. Det må installeres en «motor» på PDA-en, et program som komprimerer dataene slik at samlingen blir lett tilgjengelig for brukeren. Det finnes et ferdig, kommersielt program som heter iSilo, og dette skal vi bruke i starten. Hvis du ønsker, ligger det info her:http://www.isilo.com/.

De som vil starte bruk av sin PDA kan laste ned evalueringsutgaven av iSilo fra legemiddelsiden.no. OBS at det finnes forskjellig versjon alt etter type PDA. Lisensen varer i 30 dager. Velg iSilo ut fra hvilken PDA du har:

Palm OS PocketPC W#indows Windows® CE Handheld PC

Følg bruksanvisningen under:

Når du har klikket på link enten for NELK-PDA eller PM-PDA, gjør du følgende:

  1. Filen er en zip.fil og må pakkes ut. Dobbeltklikk på fil, velg «I Agree», velg «Extract», velg hvilken folder du vil lagre den i, velg «Extract»
  2. Kopier den utpakkede filen
  3. Plugg i PDA’n via USB
  4. Velg Guestpartnership
  5. Det dukker opp et grønt ikon nederst til høyre med to piler, dobbelklikk på det
  6. Klikk på ikonet Expore
  7. Gå til mappen iSilo, og lim inn filen
  8. Ferdig, sjekk at filen fungerer slik den skal på PDA’n. Man åpner iSilo på PDA’n ved å klikke på Start>Programs>iSilo>klikk på Nelk.