Universiteter og høgskoler

UiO Det medisinske fakultet
UiB Det medisinske fakultet
UiT Det medisinske fakultet
UiO Farmasøytisk instiutt