Pasientforeninger

Pasientforeningene er interesseorganisasjonene for pasientgrupper med felles sykdom og lidelser. De er pressgrupper overfor myndighetene for å bedre tilbud og betingelser for sine medlemmer. De er også en viktig – kanskje av og til den eneste – pålitelige informasjonskilde om den spesifikke lidelse.

Blodtrykk.info

Den Norske Kreftforening

Dysleksiforbundet i Norge

FFO – Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

HivNorge

Legevakten

Multippelsklerose-forbundet

Norsk Restless Legs Forbund (NRLF)