Myndigheter og organisasjoner

• Statens helsetilsyn
• Helse- og omsorgsdepartementet
• Arbeids- og inkluderingsdepartementet
• Folkehelsa – Statens Institutt for folkehelse
• WHO/OMS: World Health Organization
• WHO/OMS: Regional and Other Offices
• Centers for Disease Control and Prevention
• Food and Drug Administration Home Page
• National Institutes of Health (NIH)
• Dansk legemiddelstyrelse
• Datatilsynet