Leverandører av medisinsk utstyr

Vi henviser til LFH -Leverandørforeningen for Helsesektoren – hvor stort sett alle leverandører av medisinsk utstyr, både forbruksmateriell og med. tekn. utstyr, er medlemmer.

Se LFH sin hjemmeside